CS
we work for result
Про


Хостинг та сайт розгорнуто групою ентузіазтів факультету інформаційних систем, фізики та математики у 2017 році де фізично було розміщено сервер.

Університетом у 2017 році надано приміщення та канал зв'язку.

Система дистанційного навчання moodle, розміщена тут, доступна та постійно використовується викладачами та студентами факультету інформаційних технологій та математики.

Питання використання порталу викладачами та студентами інших факультетів з погляду на обмеженість ресурсів сервера, вирішується групою адміністраторів та викладачами-засновниками порталу:
доц. Чепрасова Т.І. (cheprasova.tatiana@vnu.edu.ua)
проф. Харкевич Ю.І. (kharkevich.yuriy@vnu.edu.ua)

Адміністрування та підтримка здійснюється у вільний час на добровільній безоплатній основі.
CS


Волинський національний університет імені Лесі Українки
Факультет інформаційних технологій і математики

Кафедра комп'ютерних наук та кібербезпеки
Кафедра
загальної математики та методики навчання інформатики
Кафедра
математичного аналізу та статистики
Кафедра
теорії функцій та методики навчання математики

з порталом дистанційного навчання moodle
CSНаші сервісиДодатковеДорадчеКонтактиПошук
2017 by "WW4R"
E-Mail: bulatetsky@ukr.net
CS Наші сервіси Додаткове Дорадче Контакти Пошук