Вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика навчання математики в закладах середньої освіти» здійснюється відповідно до освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика)» підготовки магістрів за спеціальністю  014 Середня освіта (Математика). Дисципліна відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки і є компонентою нормативних навчальних дисциплін. Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст і структура математики у закладах середньої  освіти та дидактичні інструменти навчання, розвитку й виховання студентів у процесі формування їхніх  математичних компетенцій.