Аспірантура

На кафедрі функціонує аспірантура спеціальності 113 Прикладна математика. Спеціальнісь не акредитована.

Прийом заяв та документів від вступників до аспірантури здійснюється двічі на рік:

– з 15 лютого 2023 р. до 15 березня 2023 р. – тільки на навчання за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту);

– з 14 серпня 2023 року до 01 вересня 2023 року – за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) або за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до аспірантури проводиться в такі терміни:

Початок прийому заяв і документів

І етапІІ етап
15 лютого 2023 р.14 серпня 2023 р.

Закінчення прийому заяв і документів

І етапІІ етап
16:00 год 15 березня 2023 р.16:00 год 01 вересня 2023 р.

Строки проведення вступних випробувань

І етапІІ етап
з 01 березня до 15 березня 2023 р.з 04 вересня до 15 вересня 2023 р.

Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників

І етапІІ етап
не пізніше 17:00 год 16 березня за кошти фізичних та юридичних осібне пізніше 17:00 год 18 вересня за державним замовленням
не пізніше 17:00 год 29 вересня за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення з відповідної спеціальності)

Терміни зарахування вступників

І етапІІ етап
17 березня 2023 р.02 жовтня 2023 р.

Прийом на навчання в аспірантуру іноземців та осіб без громадянства проводиться упродовж року на акредитовані освітні програми.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ НА ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Тестові завдання вступного іспиту з англійської мови на всі спеціальності

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ НА ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Тестові завдання вступного іспиту з німецької мови на всі спеціальності

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ НА ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Тестові завдання вступного іспиту з французької мови на всі спеціальності

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ (освітньо-наукова програма – ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА)

Тестові завдання вступного іспиту із спеціальності 113 Прикладна математика (освітньо-наукова програма – Прикладна математика)

Більш детальна інформація розміщена на сайті приймальної комісії.

Контакти для консультацій:+380953563583 – приймальна комісія ВНУ імені Лесі Українки