Навчально-методичні праці

 1. Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики (зі спеціалізації) студентами спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта (Інформатика) / Л. В. Булатецька,В. В. Булатецький, Л. Я. Глинчук, Т. О. Гришанович, Т. І. Мамчич, Ю. С.Павленко, О. М.Собчук, Т. І. Чепрасова.Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 22 с.  URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19472.
 2. Методичні вказівки щодо проходження виробничої (проєктно-технологічної) практики студентами спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика / Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький, Л. Я. Глинчук, Т. О. Гришанович, Т. І. Мамчич, Ю. С. Павленко, Т. І. Чепрасова.Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 23 с. URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19470.
 3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з програмування для cтудентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки першого (бакалаврського) рівня / укл. : Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький, Л. Я. Глинчук, Т. О. Гришанович, Т. І. Мамчич, О. Р. Острей, Ю. С. Павленко, Т. І. Чепрасова. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки. 2021. 40 с. URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19699.
 4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи зі спеціалізації для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки першого (бакалаврського) рівня. / укл. : Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький, Л. Я. Глинчук, Т. О. Гришанович, Т. І. Мамчич, О. Р. Острей, Ю. С. Павленко, Т. І. Чепрасова. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 40 с. URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19742.
 5. Методичні вказівки щодо проходження виробничих практик студентами спеціальності 122 Комп’ютерні науки/ укл. : Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький, Л. Я. Глинчук, Т. О. Гришанович, О. К. Жигаревич, Т. І. Мамчич, Ю. С. Павленко. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. 30 c. URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20961.
 6. Методичні вказівки до написання курсової роботи з розробки програмного забезпечення для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки першого (бакалаврського) рівня. / укл. :Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький, Л. Я. Глинчук, Т. О. Гришанович, О. К. Жигаревич, Т. І. Мамчич, Ю. С. Павленко. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. 30 с. URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20830.
 7. Булатецька Л. В., Булатецький В. В. Мова запитів SQL:текст лекцій нормативної навчальної дисципліни “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи”. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2018. 92 с. URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17722.
 8. Булатецький В. В., Булатецька Л. В. Технології проміжного коду в корпоративних інформаційних системах:текст лекцій нормативної навчальної дисципліни “Платформи корпоративних інформаційних систем”. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2018. 48 с. URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17724.
 9. Булатецька Л. В., Булатецький В. В. Реляційна алгебра. Реляційне числення:методичні вказівки для підготовки до контрольної роботи з нормативних навчальних дисциплін “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи”, “Організація баз даних та знань”. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. 36 с.  URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18857.
 10. Булатецька Л. В.,Булатецький В. В. Транзакції в SQL: тестові завдання з нормативних навчальних дисциплін “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи”, “Організація баз даних та знань”. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 41 с. URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19471.
 11. Загальні принципи функціонування технічних засобів обчислювальних систем: текст лекцій нормативної навчальної дисципліни “Архітектура обчислювальних систем” / укл. : В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки. 2021. 57 с. URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19523.
 12. Гришанович Т. О. Лабораторний практикум з дисципліни «Алгоритми та структури даних» для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки. Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. 50 с. URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20006
 13. Гришанович Т. О. Лабораторний практикум з дисципліни «Алгоритми та структури даних» для студентів спеціальності 014 Середня освіта. Інформатика.  Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. 44 с. URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20007
 14. Гришанович Т. О. Курс лекцій з дисципліни «Алгоритми та структури даних» для студентів спеціальності 014 Середня освіта. Інформатика. Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. 110 c. URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19978
 15. Павленко Ю. С. Верстка веб-сторінок з допомогою HTML та CSS : методичні рекомендації до першого модуля нормативної дисципліни «Програмування та підтримка веб-застосувань». Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. 65 с. URІ: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20751.
 16. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з Криптоаналізу для студентів спеціальності 125 Кібербезпека першого (бакалаврського) рівня / укл. О. К. Жигаревич. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021.  16 с.
 17. Конспект лекцій з Криптоаналізу для студентів спеціальності  125 Кібербезпека першого (бакалаврського) рівня / укл. О. К. Жигаревич.  Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 62 с.
 18. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з Криптоаналізу для студентів спеціальності  125 Кібербезпека першого (бакалаврського) рівня /укладачі: О. К. Жигаревич, Ю. С. Павленко. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки,  2021.  30 с.
 19. Система контролю версіями Git :методичні рекомендації до організації виконання лабораторних робіт з освітнього компонента «Технології платформи .Net» / Укл: Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. 35 с. URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21452