Про кафедру

Кафедра комп’ютерних наук та кібербезпеки була створена на базі кафедри прикладної математики та інформатики у 2020 р.  У свою чергу, загальноуніверситетська кафедра прикладної математики створена в 1993 р. як кафедра для викладання дисциплін з програмування, основ інформатики та прикладної математики.

Як випускна із спеціальності «Інформатика» діє з 1996р. – з першого набору студентів вказаної спеціальності. До 2011 року кафедра єдина на Волині забезпечувала підготовку фахівців з інформатики і тому в мету її діяльності входила координація основних напрямків педагогічної, методичної та наукової роботи як в університеті, так і в регіоні. Підготовка фахівців з Інформатики здійснювалась за рівнями “бакалавр прикладної математики”, “спеціаліст з інформатики”, “магістр з інформатики” за денною та заочною формами навчання. Першим завідувачем кафедри прикладної математики став к. ф.-м. н. Миронюк П. Й.

У 2011 році кафедру перейменовано на кафедру прикладної математики та інформатики. Кафедра прикладної інформатики та інформатики активно співпрацює з іншими кафедрами університету, Луцьким міським та обласним управлінням освіти та науки, обласною держадміністрацією, районними управліннями освіти, українськими та зарубіжними університетами.

За час існування кафедри її завідувачами були:

к.ф.-м.н., доц. Миронюк П.Й. (1993 р. – квітень, 1998 р.);

д.ф.-м.н., проф. Кратко М.І. (квітень, 1998 р. – вересень 1999 р.);

к.п.н., доц. Чепрасова Т.І. (вересень, 1999 р. – листопад, 2000 р.);

д.т.н., проф., академік УкрАІН (Української Академії інформатики) Гарбарчук В.І. (листопад, 2000 р. – вересень, 2004 р.);

к.ф.-м.н., доц., член-кор. УкрАІН Михайлюк В.О. (вересень, 2004 р. – жовтень, 2007 р.);

д.ф.-м.н., проф. Братійчук М.В. (2007-2008 н.р.);

д.ф.-м.н., проф. Денисюк І.Т. (2008-2010 p.р.);

к.п.н., доц. Чепрасова Т.І. (вересень, 2010 р. – 2012 р.);

д.ф.-м.н., проф. Кулик В.Л. (2012 р. – 31.03.2015 р.);

в.о. зав.каф. к.п.н., доц. Чепрасова Т.І. (1.04.2015 р. – 31.08.2015 р.);

д.ф.-м.н., проф. Михайлюк В.О. (1.09.2015 р. – січень 2019)

к.п.н., доц. Чепрасова Т.І. (січень 2019 р. – 2020 р.);

З 2016 року на кафедрі підготовка фахівців здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами на таких рівнях вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) (спеціальності 122 Комп’ютерні науки); 
  • перший (бакалаврський) (спеціальності 113 Прикладна математика); 
  • другий (магістерський) (спеціальності 122 Комп’ютерні науки).

З 2020 року кафедра здійснює підготовку фахівців спеціальності 125 Кібербезпека на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

На даний момент кафедру комп’ютерних наук та кібербезпеки очолює кандидат фізико-математичних наук Гришанович Т. О.

Насьогодні кафедра є випусковою зі спеціальностей 122 Комп’ютерні науки першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, 125 Кібербезпека першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Кафедра проводить активну роботу з талановитими студентами.  Студентські команди є постійними учасниками всеукраїнських та міжнародних олімпіад з програмування, неодноразово ставали їх призерами. Викладачі кафедри залучаються до складу жюрі Обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких проєктів Волинської обласної Малої академії наук України, обласного турніру юних інформатиків Малої академії наук України.

Проводяться заняття зі слухачами секції “Технології програмування” Волинської обласної Малої академії наук.