Історія

Кафедра комп’ютерних наук та кібербезпеки була створена на базі кафедри прикладної математики та інформатики у 2020 р.  У свою чергу, загальноуніверситетська кафедра прикладної математики створена в 1993 р. як кафедра для викладання дисциплін з програмування, основ інформатики та прикладної математики.

Як випускна із спеціальності «Інформатика» діє з 1996р. – з першого набору студентів вказаної спеціальності. До 2011 року кафедра єдина на Волині забезпечувала підготовку фахівців з інформатики і тому в мету її діяльності входила координація основних напрямків педагогічної, методичної та наукової роботи як в університеті, так і в регіоні. Підготовка фахівців з Інформатики здійснювалась за рівнями “бакалавр прикладної математики”, “спеціаліст з інформатики”, “магістр з інформатики” за денною та заочною формами навчання. Першим завідувачем кафедри прикладної математики став к. ф.-м. н. Миронюк П. Й.

У 2011 році кафедру перейменовано на кафедру прикладної математики та інформатики. Кафедра прикладної інформатики та інформатики активно співпрацює з іншими кафедрами університету, Луцьким міським та обласним управлінням освіти та науки, обласною держадміністрацією, районними управліннями освіти, українськими та зарубіжними університетами.

За час існування кафедри її завідувачами були:

к.ф.-м.н., доц. Миронюк П.Й. (1993 р. – квітень, 1998 р.);

д.ф.-м.н., проф. Кратко М.І. (квітень, 1998 р. – вересень 1999 р.);

к.п.н., доц. Чепрасова Т.І. (вересень, 1999 р. – листопад, 2000 р.);

д.т.н., проф., академік УкрАІН (Української Академії інформатики) Гарбарчук В.І. (листопад, 2000 р. – вересень, 2004 р.);

к.ф.-м.н., доц., член-кор. УкрАІН Михайлюк В.О. (вересень, 2004 р. – жовтень, 2007 р.);

д.ф.-м.н., проф. Братійчук М.В. (2007-2008 н.р.);

д.ф.-м.н., проф. Денисюк І.Т. (2008-2010 p.р.);

к.п.н., доц. Чепрасова Т.І. (вересень, 2010 р. – 2012 р.);

д.ф.-м.н., проф. Кулик В.Л. (2012 р. – 31.03.2015 р.);

в.о. зав.каф. к.п.н., доц. Чепрасова Т.І. (1.04.2015 р. – 31.08.2015 р.);

д.ф.-м.н., проф. Михайлюк В.О. (1.09.2015 р. – січень 2019)

к.п.н., доц. Чепрасова Т.І. (січень 2019 р. – 2020 р.);

З 2016 року на кафедрі підготовка фахівців здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами на таких рівнях вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) (спеціальності 122 Комп’ютерні науки); 
  • перший (бакалаврський) (спеціальності 113 Прикладна математика); 
  • другий (магістерський) (спеціальності 122 Комп’ютерні науки).

З 2020 року кафедра здійснює підготовку фахівців спеціальності 125 Кібербезпека на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Насьогодні кафедра є випусковою зі спеціальностей 122 Комп’ютерні науки першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, 125 Кібербезпека першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Кафедра проводить активну роботу з талановитими студентами.  Студентські команди є постійними учасниками всеукраїнських та міжнародних олімпіад з програмування, неодноразово ставали їх призерами. Викладачі кафедри залучаються до складу жюрі Обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких проєктів Волинської обласної Малої академії наук України, обласного турніру юних інформатиків Малої академії наук України.

Проводяться заняття зі слухачами секції “Технології програмування” Волинської обласної Малої академії наук.

На кафедрі регулярно проводяться зустрічі із випускниками, які успішно реалізували себе як фахівці з комп’ютерних наук та  інформаційних технологій.

Члени кафедри є авторами численних навчально-методичних видань  та  наукових публікацій у фахових та іноземних виданнях.

На даний момент кафедру комп’ютерних наук та кібербезпеки очолює кандидат фізико-математичних наук Гришанович Т. О.