Посібники та підручники

  1. Системи захисту інформації / С. В. Толюпа, С. С. Бучик, О. А. Лаптєв, В. В. Лесінський. К. : Міленіум. 2022. 390 с (автор.арк.-4,4)
  2. Detection and blocking of means of illegal obtaining of information at objects of information activity / O. Laptiev, V. Savchenko, G. Shuklin, O. Stefurak. Kyiv.: SUT, 2020. 125 р. https://dut.edu.ua/ua/lib/1/category/737/view/2034 (автор.арк.-1,42)
  3. Глинчук Л. Я., Гришанович Т. О. Програмування: підручник. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. 160 с. авт. арк. 3,63 URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20649/1/hlynchuk_hryshanovych.pdf  
  4. Гришанович Т. О., Глинчук Л. Я. Основи об’єктно-орієнтованого програмування: навч. Посібник. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. 120 с. авт.арк.2,72 URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20320
  5. Булатецький В. В., Булатецька Л. В., Собчук О. М. Алгебра логіки та проектування основних операційних вузлів: навч. посіб. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 150 с. (авт.арк.2,27) URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19364
  6. Гришанович Т. О. Алгоритми та структури даних: навчальний посібник. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 150 с. (авт.арк.6,81).
  7. Пічкур В. В., Капустян О. В., Собчук В. В. Теорія динамічних систем (навчальний посібник).  Луцьк: Вежа-друк, 2020. 348 с.