Випускники

Випускники освітнього рівня “бакалавр” 2020, 2021 та 2022 років випуску працевлаштовані на 86,96%, 82,14% та 57,14% відповідно. За спеціальністю працевлаштовані 60,87% випускників 2020 р. випуску, 50% випускників 2021 р. випуску, 42,86% випускників 2022 р. Менший відсоток працевлаштованих випускників 2022 р. обумовлений тим, що більшість з них продовжили навчання за магістерською програмою. Навчання за магістерськими програмами у 2020 р. продовжили 60,87% випускників, у 2021 р. – 57,14%, у 2022 р. – 78,57%. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки на магістерській освітній програмі “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” у 2020 р. продовжили навчання  43,48 %, у 2021 р. – 25%, у 2022 р. – 50 % випускників.

На кафедрі регулярно проводяться зустрічі із випускниками, які успішно реалізували себе як фахівці з комп’ютерних наук та  інформаційних технологій.