Вступ на бакалаврат

Кафедра комп’ютерних наук та кібербезпеки є випусковою кафедрою, яка здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

122 Комп’ютерні науки

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Освітня програма «Комп’ютерні науки» – спрямована на підготовку бакалаврів, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Здобувачам надається можливість прийняти участь у програмі «Подвійний диплом», організованій спільно з Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща), яка забезпечує можливість паралельного навчання здобувачів освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки та інформаційні технології на математично-природничому факультеті цього закладу вищої освіти за спеціальностями “Інженерія програмного забезпечення” або “Компʼютерна графіка”. На освітній програмі запроваджено елементи дуальної освіти: можливість поєднувати навчання з роботою у компанії “InternetDevels” (м. Луцьк).

125 Кібербезпека та захист інформації

Освітньо-професійня програма «Кібербезпека та захист інформації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Освітня програма «Кібербезпека та захист інформації» – спрямована на підготовку бакалаврів, здатних розробляти, впроваджувати та супроводжувати системи захисту в інформаційно-телекомунікаційних технологіях, вирішувати прикладні і наукові завдання проектування та побудови комплексних систем захисту інформації, а також керування процесами управління інформаційною та кібербезпекою в різного роду загрозах. Особливість програми полягає у врахуванні регіональних особливостей ринку праці, сформованого, переважно, представниками малого та середнього бізнесу, які зацікавленні у поєднанні компетенцій суміжних ІТ спеціальностей в одному фахівці. ОП покликана підготувати фахівців з кіберзахисту, які спроможні також поєднати функції системного адміністратора, інженера з комп’ютерних систем тощо.

Правила прийому до університету імені Лесі Українки в 2023 році

Перелік документів, необхідних для вступу в 2023 році основі повної загальної середньої освіти

Терміни вступної кампанії після школи

Приймальна комісія

Контакти декана (для консультацій) – Яцюк Світлана Миколаївна:
тел. +380507616380, Yatsyuk.Svitlana@vnu.edu.ua

Більш детальна інформація на сторінці приймальної комісії