Вступ до магістратури

Кафедра комп’ютерних наук та кібербезпеки є випусковою кафедрою, яка здійснює підготовку фахівців за спеціальністю:

122 Комп’ютерні науки

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Освітня програма націлена на підготовку фахівців, здатних розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру, проектувати, розробляти, тестувати, впроваджувати та супроводжувати розробку програмного забезпечення, використовуючи сучасні наукові здобутки в області комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Контакти декана (для консультацій) – Яцюк Світлана Миколаївна:
тел. +380507616380, Yatsyuk.Svitlana@vnu.edu.ua

Більш детальна інформація на сторінці приймальної комісії